Anh bảo anh muốn tận dụng thời gian này để bên con, vì khi đứa con thứ hai chào đời thì cả tình cảm và thời gian sẽ đều bị san sẻ. Từ khi tôi mang thai đến...

8 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức nhưng nhà chồng chưa bao giờ hài lòng với tôi. Tôi cũng không biết tamsu với chồng hay ai nữa, vì chồng cũng hững hờ...

Xem Thêm