So xo Powerball ở Mỹ có giá trị giải thưởng hiện nay cao kỷ lục lên tới 900 triệu USD, nhưng không có người trúng giải độc đắc. Vé xổ số của Powerball. Ảnh:...

Xem Thêm