Microsoft cho biết Windows 10 đã có mặt trên 200 triệu thiết bị, nhưng theo các công ty phân tích tốc độ tăng trưởng vẫn thua Windows 7 trong cùng khoảng thời gian ban...

Xem Thêm