Hàng năm, sau những ngày Tết con cháu lại cúng mùng 3 tết bằng lễ hóa vàng, tiễn tổ tiên về “cõi vĩnh hằng”.Nhiều người vẫn đang phân vân về lễ hóa vàng...

Xem Thêm