Đôi khi tắc đường không tệ như chúng ta vẫn nghĩ Ông Thomas Mainella, 62 tuổi, New York Mỹ phải cảm ơn Chúa vì tắc đường. Vì chính điều này đã giúp ông trở...

Xem Thêm