Sở hữu mỗi công việc chúng ta đều cần có kế hoạch riêng, lúc thực hành công việc sẽ trót lọt hơn, rõ ràng hơn, mau chóng hơn. không hề vừa làm vừa tính toán...

Xem Thêm