Gary Neville bị Ban lãnh đạo the thao Valencia sa thải là minh chứng rõ nét nhất cho sự yếu kém trong công tác huấn luyện của những người Anh. Đã đến lúc nước...

Xem Thêm