Mặc dù trong vấn đề giadinh chuyện vợ chồng chăn gối tôi không quá đòi hỏi ham muốn, nhưng nếu tình trạng này kéo dài tôi sợ cuộc hôn nhân của chúng tôi...

Xem Thêm