Thống nhất phương án giảm giá vé cho chủ xe gần trạm BOT
on 30th October 2017
| 624 views

Mới đây, Bộ GT-VT cùng với Tổng cục Đường bộ đã đi đến thống nhất phương án giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ với những chủ xe gần đó.

Thống nhất phương án giảm giá vé cho chủ xe gần trạm BOT
Theo đó, sẽ giảm giá vé cho các chủ xe ở quanh trạm BOT nhưng vẫn phải đảm bảo khả thi về phương án tài chính của dự án.

Sẽ thực hiện phương án giảm giá đối với các chủ xe trong bán kính 5km quanh trạm, đối với các dự án có tính chất đặc biệt thì xem xét bán kính đến 10km quanh trạm. Mức giảm giá là 100% với xe buýt, 50% với các loại xe không sử dụng để kinh doanh, từ 10% đến 40% đối với các loại xe khác.

Đối với các trạm BOT có tính chất đặc thù như: thu giá tuyến tránh, thu hỗ trợ các tuyến cao tốc, thu hoàn vốn cho cả quốc lộ và cao tốc song hành, tùy điều kiện cụ thể của từng trạm, phạm vi giảm giá đối với các chủ xe có bán kính không quá 10km quanh trạm.

Mức giảm giá là 100% với các loại xe buýt và các loại xe không sử dụng để kinh doanh, từ 20% đến 60% với các loại xe khác.

Nguồn: tin tức