Gary Neville bị Ban lãnh đạo Valencia sa thải là minh chứng rõ nét nhất cho sự yếu kém trong công tác huấn luyện của những người Anh....

Xem Thêm