Quý Cụ ông tuổi Quý Mùi tánh tình ngay thẳng, trung hậu, tự ái cao và phổ biến tình cảm. Thích cuộc sống an ổn, êm đềm, siêng năng trong công việc

Xem Thêm