Vận hạn tuổi Tý theo trang suc phong thuy năm Đinh Dậu 2017. Tuổi Tý bao gồm những tuổi sau: Giáp Tý - 1948, Bính Tý - 1960, Mậu Tý - 1972, Canh Tý

Xem Thêm