“Thai nhi 7 tuan tuoi nhưng bác sĩ đã bảo là to lắm rồi, thai nhi 10 tuan tuoi rồi, không bỏ nhanh là bị vôi hóa đấy… Nếu lúc đó, nghe lời bác sĩ bỏ con,...

Xem Thêm