8 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức nhưng nhà chồng chưa bao giờ hài lòng với tôi. Tôi cũng không biết tamsu với chồng hay ai nữa, vì chồng cũng hững hờ...

Xem Thêm