Thay vì tức giận, ông ngồi lại tâm sự và hỏi cô giáo có muốn dùng một tách cà phê không sau khi biết cả hai đã dành cả đêm cho nhau

Xem Thêm