Microsoft đã có một năm 2015 không mấy thành công với dòng smartphone Lumia, nhưng doanh số tablet Surface của hãng lại đạt được thành công ngoài mong đợi, đặc biệt...

Xem Thêm