gioi tre đang rất bức xúc vì họ đang phải chịu cảnh bị chủ trọ "chặt chém", sắm ra đủ chiếc phí để làm khó dễ, thậm chí tư lợi.

Xem Thêm