Hiện nay an toàn mạng được đưa lên hàng đầu bởi rất nhiều vụ hack, mất tài khoản đã xảy ra. Vì vậy, mới đây Samsung đã đưa công nghệ mạng LTE công cộng...

Xem Thêm