Tình trạng người phụ nữ khó thụ thai - trong đó có nguyên nhân do thận tinh suy tổn khí huyết kém khiến trứng không phát triển được chú ý hơn cả.

Xem Thêm