Anh khóc nói “anh không quan tâm, anh chỉ cần mẹ con em”. Tôi nói lại ngay “Còn tôi thì quan tâm, vì tôi không cần tiền lẻ”.

Xem Thêm