Tôi và anh đều xuất thân từ gia đình danh giá nên khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ hai bên rất ủng hộ vì đã chọn được mặt gửi vàng. Tôi quan niệm vợ chồng...

Xem Thêm