Ở Mỹ, các công ty xổ số cũng do Nhà nước điều hành nhưng mọi thông tin về thu chi đều minh bạch. Trao đổi với Đất Việt về nghịch lý ngành kinh doanh xổ số...

Xem Thêm