Trang Inspinyr vừa đăng kết luận của một nghiên cứu khoa học rằng đàn ông có nồng độ testosterone cao hơn phụ nữ. Chính loại hormone này làm cho họ thường gian...

Xem Thêm