Sau khi làm lễ cúng gia tiên, số vàng mã đã cúng trong 3 ngày Tết được đem ra hóa đó là lễ hóa vàng ngày mùng 3 Tết. Do mỗi vùng miền có một phong tục khác nhau,...

Xem Thêm