4.500 tỷ đồng tiền lãi kết quả xổ số đầu tư vào giáo dục và y tế
on 29th April 2016
| 800 views

XSMB – Hôm qua 21-8, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã họp sơ kết sáu tháng đầu năm tại Bến Tre dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, trưởng ban chỉ đạo. Phó thủ tướng tỏ ra bức xúc trước ba việc lớn hiện nay ở đồng bằng còn thực hiện chậm tiến độ hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay là giao thông, thủy lợi và giáo dục – đào tạo.

loi-nhuan-xo-so
Về giáo dục – đào tạo, phó thủ tướng nói sẽ xem xét vốn để cân đối cho việc thực hiện giai đoạn hai của chương trình kiên cố hóa trường lớp. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Bộ Tài chính để nguồn thu ket qua xo so kiến thiết hiện nay khoảng 4.500 tỉ đồng/năm lại cho các địa phương để các tỉnh, thành đầu tư vào hai lĩnh vực giáo dục và y tế; không được trừ vào nguồn vốn các chương trình mục tiêu như đã làm trong những năm vừa qua. Đồng thời phó thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành phải gấp rút cho đào kênh tắt Quan Chánh Bố khai thông luồng tàu trọng tải lớn qua sông Hậu.